Все новости

 • УТАҺАН ШЭНГИ УЯН БУРЯАД ХЭЛЭМНАЙ

  УТАҺАН ШЭНГИ УЯН БУРЯАД ХЭЛЭМНАЙ

  Энэ һарын 21-дэ буряад хэлэнэймнай заншалта һайндэр буряад урлалай гол ордон – Буряад театр соо үнгэрбэ. Һайндэрэй үедэ үнгэргэгдэдэг хэмжээ ябуулганууд шанарайнгаа...

  24 Октября 20161820

 • БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ЭЭЛЖЭЭТЭ ҺАЙНДЭР

  БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ЭЭЛЖЭЭТЭ ҺАЙНДЭР

  2006 онhоо жэл бүри намарай сагта үнгэргэгдэжэ байдаг эхэ хэлэнэймнай Үдэр манай республика дотор жэлhээ жэлдэ үргэн дэлисэтэй үнгэрдэг болоо.

  19 Октября 20162460

 • «САГАЙ ДҮРБЭН ЭРЬЮУЛГЭ САХАРИГ БОЛООД ҮНГЭРНЭ…

  «САГАЙ ДҮРБЭН ЭРЬЮУЛГЭ САХАРИГ БОЛООД ҮНГЭРНЭ…

  Сарюун наһанайм эрьюулгэ дуулан, жэргэн үнгэрнэ».  
  Тиимэл даа, Дондог Улзытуев. Наһанай тэрээхэн эрьюулгые тогтоожо шадаашьегүй һаа, халташье һаа аалидуулбал,...

  17 Октября 20162190

 • ХАРАГШАДАЙ НАЙДАЛ ХАРЮУЛАН…

  ХАРАГШАДАЙ НАЙДАЛ ХАРЮУЛАН…

  Оросой Холбооной габьяата зүжэгшэн Дарима Сангажапова эдэ үдэрнүүдтэ харагшадайнгаа урда тоосоо барижа байна.

  10 Октября 20163750

 • «НАРАНАЙ ТУЯА». ОЙН БАЯРАЙ ТОГЛОЛТО

  «НАРАНАЙ ТУЯА». ОЙН БАЯРАЙ ТОГЛОЛТО

  «Наранай туяа» гэһэн можо нютагууд хоорондын эдир дуушадай заншалта болоһон мүрысөөн 25-дахи удаагаа арбан нэгэн һарын 6-һаа 8 болотор үнгэрхэ гэһэн...

  3 Октября 20164520

 • ТҮҮХЫН ХУУДАҺАНУУДЫЕ ИРАН

  ТҮҮХЫН ХУУДАҺАНУУДЫЕ ИРАН

  Хуушан монгол хэлэн дээрэ хэдэн зуун жэлэй саана  бэшэгдэһэн Сэлэнгын аймагай Тамчын дасанай саарһа дансанууд  буряадшалагдажа байна.

  30 Сентября 20163620

 • ҮНГЫН ШЭРЭЭР, ЗЭМСЭГЭЭР ҮНДЭР УРЛАЛ БҮТЭЭЖЭ…

  ҮНГЫН ШЭРЭЭР, ЗЭМСЭГЭЭР ҮНДЭР УРЛАЛ БҮТЭЭЖЭ…

  Буряад Уласай арадай уран зурааша Максим Балсанович Эрдынеев арбан һарын 6-да алтан дэлхэйдэ мүндэлһөөр 80 наһаяа угтаха бэлэй,.. теэд…

  28 Сентября 20163840

Все новости

Сегодня 28 октября

Все публикации

Информация

Конкурсы и фестивали

Объявления

Не пропустите!

Праздничный концерт ко Дню бурятского языка

21 октября в Бурятском театре драмы прошли торжества, посвящённые Дню бурятского языка.

Сюжет ГТРК "Бурятия" о работе Государственного архива Бурятии над документами Тамчинского дацана.

К 275 – летию Тамчинского дацана Государственный архив Бурятии начал работу по созданию электронной базы документов старомонгольской письменности и их переводу на современный бурятский язык. На данный момент переведено более 100 страниц.