М. Н. Хангаловай нэрэмжэтэ Буряадай түүхын музейн мэргэжэлтэд «Три святыни Буддизма», «Гунны. Империя степей», «Мода степей Бурятии» гэhэн үзэсхэлэнүүдээр айлшадта экскурси үнгэргөө.
Показать еще