Буряадһаа гарбалтай аад, мүнөө Германида ажаһуудаг уран зурааша Зоя Голетц хубиингаа үзэсхэлэн түрэл нютагтаа түрүүшынхиеэ эмхидхэнэ.
Показать еще